700nm LED  Opto semi chip

700nm LED 詳細情報

Part No. Color sub Epi N/P VF[V] Po[mW] Wavelength Emmission Botton PDF
Typ Max Min Typ source
IF[mA]
λp[nm] Area
[mil]
Area
[mil]
7740EDD 700nm GaAs GaAlAs P - 2.1 17 - 350 770 39 40 PDF
7716WDD 700nm GaAs GaAlAs P - 2 9 - 50 770 15 16 PDF
7714WDD 700nm GaAs GaAlAs P - 2 8 - 50 770 13 14 PDF